سفارش تبلیغ
صبا

 
تاریخ : شنبه 90/11/22

:روش کمک به نیازمندان

برای کمک به نیازمندان می توانید کمک های نقدی خود را به

شماره حساب سپهر نزد بانک صادرات  به شماره 0106240624006

به نام انجمن خیریه رهروان سیره علوی واریز نمائید

   IR310190000000106240624006 شماره حساب شبا

برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 02133945235 دفتر انجمن تماس حاصل نمائید

 

تاریخچه انجمن:

انجمن خیریه رهروان سیره علوی

اهداف انجمن:

انجمن خیریه رهروان سیره علوی

گزارش عملکرد هفت سال فعالیت:

انجمن خیریه رهروان سیره علوی

انجمن خیریه رهروان سیره علوی
ارسال توسط انجمن خیریه رهروان سیره علوی