سفارش تبلیغ
صبا

 
تاریخ : پنج شنبه 91/3/4

با قرار دادن هر کدام از کدهای زیر در جای مناسبی از قالبت سایت و یا وبلاگتون

ما را در کمک به محرومین جامعه

یاری رسانید

persian gulf

 

<!--start block-->
<center>
<a target=_blank href="http://rahroalavi.parsiblog.com/Posts/14" _wpro_href="http://rahroalavi.parsiblog.com/Posts/14"><img border=0 src="http://www.parsiblog.com/PhotoAlbum/rahroalavi/8.gif" _wpro_src="" alt="persian gulf"></a>
<!--end block-->

 

 

persian gulf

 

<!--start block-->
<center>
<a target=_blank href="http://rahroalavi.parsiblog.com/Posts/14" _wpro_href="http://rahroalavi.parsiblog.com/Posts/14"><img border=0 src="http://rahroalavi.parsiblog.com/Files/8.gif" _wpro_src="" alt="persian gulf"></a>
<!--end block-->

 

 
ارسال توسط انجمن خیریه رهروان سیره علوی