سفارش تبلیغ
صبا

 
تاریخ : دوشنبه 92/4/24

بخشنده بودن..،

بیش از آنکه توانایی مالی بخواهد

قلب بزرگ میخواهد

ارسال توسط انجمن خیریه رهروان سیره علوی