سفارش تبلیغ
صبا

 
تاریخ : جمعه 91/8/12

بدون تردید جمهوری اسلامی ثمره انقلاب بزرگی است که آرمان اول آن اقامه حق و عدالت علوی است. مردم حق طلب ایران، به عشق علی و آرمان او پا در رکاب انقلاب اسلامی نهادند.

همو که به خانه کوچک، زیراندز حقیر، لباس ساده و نان و نمکی بسنده و فرزند دل بند خویش را حتی به علت امانت گرفتن جواهرات بیت المال سرزنش می کرد.

او که در برابر دشمن شمشیر می کشید ولی در برابر کودکان یتیم زانو می زد، اشک می ریخت و آنان را بر زانوانش می نهاد و کمک مادی و عاطفی می نمود.

یکی از برکات انقلاب اسلامی که در آن سیره و آرمان علی و ائمه هدی علیهم السلام تجلی کامل می یابد، توجه ویژه به محرومان و نام گذاری هفته ای به نام «هفته کمک به محرومین» است.

این اقدام خداپسندانه و مردمی، برای شتاب بخشیدن به روند کمک به تهی دستان و احیای سنت علوی و در نتیجه از بین بردن چهره ناخوشایند فقر از جامعه اسلامی است.

ارشادات حکیمانه رهبر معظم انقلاببدون شک امام راحل رحمه الله پرچم دار ارزش های اسلامی در عصر حاضر بود. ایشان لحظه ای درد پا برهنگان و ستم دیدگان را از یاد نبرد و از رفتار علوی فاصله نگرفت. ایشان می فرمود: ما پشتیبان همه محرومان عالم هستیم. رهبر فرزانه انقلاب نیز که در مسیر آن عزیز یگانه گام نهاد، جز به اجرای عدالت و رفع محرومیت در همه اشکال آن نمی اندیشد و راه مبارزه با دشمنان و بستن مسیر نفوذ آنها را در خدمت به مردم و محرومیت زدایی از کشور می داند. ایشان با هوشیاری و دقت بی نظیر «اصلاحات» را «مبارزه با فقر و فساد تبعیض» تعریف می نماید؛ زیرا آرمان انقلاب اسلامی، سرافرازی دین و برابری و توزیع عادلانه ثروت و امکانات در کشور است.

اسلام سفارش کرده است که بخشش و انفاق همراه با آزار و منت گذاشتن بر فقیرنباشد.

برای آن که از منت نهادن و آزردن فقیران رهایی یابیم، باید هنگام کمک و انفاق، توجه کنیم که در واقع نیازمند به ما احسان کرده که کمک را قبول نموده و موجب رستگاری بخشنده گردیده است. پس باید بخشنده ممنون فقیر باشد.

در حدیث آمده است: «دست فقیر در گرفتن کمک و صدقه نایب دست خداست». لذا نیکو است که دهنده بعد از کمک دست خود را ببوسد و در وقت احسان، در برابر فقیر فروتنی کند و آن چه به فقیر می دهد به نوعی بدهد که باعث خفت وی نگردد.

پیامبر صل الله علیه می فرماید: «کسی که به برادر مؤمن خود نیکی کند و بر او منت گذارد، خدا عمل او را از درجه اعتبار ساقط می کند».

شیطان و وعده فقردر قرآن آمده است که موقع احسان شیطانی القا می کند که مال و اموال تو اندک می شود و فقیر خواهی شد. از این رو یکی از آداب انفاق این است که شخص هنگام انفاق بداند که شیطان از او غافل شده و فرشته در دل او نظر افکنده است. شخص باید فرصت را غنیمت بشمارد و بی درنگ انفاق کند؛ زیرا در تأخیر انداختنْ آفات بسیار است.
ارسال توسط انجمن خیریه رهروان سیره علوی