سفارش تبلیغ
صبا

 
تاریخ : چهارشنبه 93/9/5

میان مـــــاشین ها می چرخید

با دستمالی چـــــرک

به بهانه ی پـــاک کردن شــیشه هــــا

دریغ از یــــــک سکه...

تا اتوبـــوس آمد

جانـــــــــش را گرفت

و خیــــابان به یکـــــــباره

کفــــــاره باران شد

از اســ ـــ ــکناس های بی حاصل
ارسال توسط انجمن خیریه رهروان سیره علوی