سفارش تبلیغ
صبا

 
تاریخ : چهارشنبه 91/6/22

دست های کوچکش
به زور به شیشه های ماشین شاسی بلند حاجی می رسد
التماس می کند: آقا… آقا "دعا " می خری؟

و حاجی بی اعتنا تسبیح دانه درشتش را می گرداند
و برای فرج آقا "دعا " می کند!!!!!
ارسال توسط انجمن خیریه رهروان سیره علوی
 
تاریخ : پنج شنبه 91/6/9

 بهر دل کندن ز دنیا مرده ایم

از زکات و خمس ما جا خورده ایم

تا فقیر آید بگوییم او غنی است

پول دارد کاذب و پست و دنی است

تا سر ظهری اذان آمد به گوش

دیگ دنیا دوستی آید به جوش

در اذان بازار ها تعطیل نیست

هجر مولا را همین تعلیل نیست؟

باید امشب با شهیدان عهد بست

بند بند حبَِ دنیا را گسست

باید امشب توبه در هیئت کنیم

باید امشب با ولی بیعت کنیم

لقمه ی نا پاک و اموالِ وام

میکند دل را خراب و بی ملام

می کند آنگه دل انکار علی

می شود دل دشمن سید علی

کاذب بیچاره با اموال زار

بی ولایت دم مزن از انتظار
ارسال توسط انجمن خیریه رهروان سیره علوی