سفارش تبلیغ
صبا

 
تاریخ : سه شنبه 90/12/9

خدایا مرا ببخش که در انجام کار خیر گاهی جار زدم و گاهی جا زدم ...

 

 
ارسال توسط انجمن خیریه رهروان سیره علوی
 
تاریخ : شنبه 90/12/6

فقر را در واژه ها جستجو نکنیم کافی است به گربه های کوچه ها بنگریم !!‏اگر چاق بودند همسایه هایمان فقیرو بینوا نیستند واگر لاغرند مطمئن همسایه فقری داریم !!
ارسال توسط انجمن خیریه رهروان سیره علوی
 
تاریخ : شنبه 90/12/6

شب عیدی به دنبال نقاشان واقعی جامعه بگردیم تا باشد که یک تابلوی واقعی از آرزوهایشان رابخریم !!

ارسال توسط انجمن خیریه رهروان سیره علوی
 
تاریخ : سه شنبه 90/12/2

کاش ....

شادی تو شادی من ، و غم تو غم من میبود...

اگر ... می فهمیدم، خدایمان یکیست...

مدبرمان یکیست...

مدیرمان یکیست...
ارسال توسط انجمن خیریه رهروان سیره علوی